Analytic
Hotline: 08887 08817

Masan Group bổ nhiệm tân Tổng giám đốc

Ông Danny Le, người đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc Chiến lược và phát triển vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Masan.