Analytic
Hotline: 08887 08817

Chiến lược thích ứng mang tính cách mạng ở Bóng đèn Điện Quang

Cách mạng về công nghệ chiếu sáng thông minh đã đặt Công ty CP Bóng đèn Điện Quang (DQC) vào những thay đổi lớn mang tính lịch sử kể từ giai đoạn đại nâng cấp mảng sản xuất những năm 2000.