Analytic
Hotline: 08887 08817

Đà Nẵng điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hàng loạt đại dự án hạ tầng

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 nhiều dự án quan trọng về hạ tầng sẽ được triển khai nhằm đưa Đà Nẵng trở thành thành phố thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng.