Analytic
Hotline: 08887 08817

TCBS tăng vốn thêm hơn 10.000 tỷ đồng

Ngày 23/11, Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) đã thông báo về kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ trị giá hơn 10.000 tỷ đồng theo đúng lộ trình chiến lược 5 năm 2021-2025, nhằm tăng vốn chủ sở hữu để giữ vững vị thế dẫn đầu ở các mảng kinh doanh cốt lõi.