Analytic
Hotline: 08887 08817

Techcombank giảm đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

Ngân hàng đầu tư trái phiếu doanh nghiệp lớn nhất hệ thống là Techcombank đã giảm 30% quy mô đầu tư trái phiếu doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm, trái với xu hướng tăng đầu tư của các ngân hàng còn lại.

F88 phát hành thành công 100 tỷ đồng trái phiếu

Số vốn huy động được sẽ đáp ứng tốc độ tăng trưởng hoạt động cho vay cầm cố của F88 trong năm 2019 với mục tiêu giải ngân thêm 1.000 tỷ đồng.