Analytic
Hotline: 08887 08817

TP. HCM trở thành trung tâm tài chính quốc tế: Đâu là nút thắt?

TP. HCM đang sở hữu những lợi thế vượt trội để trở thành trung tâm tài chính khu vực và quốc tế.