23 nhà đầu tư dự án điện chuyển tiếp tiếp tục kêu cứu

Nguyễn Cảnh - 14:05, 24/05/2023

TheLEADERMặc dù Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu cụ thể với Bộ Công thương liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp, nhưng hiện việc này vẫn "giậm chân tại chỗ", khiến hàng loạt nhà đầu tư tiếp tục lên tiếng cầu cứu.

Cuối tháng 4 vừa qua, 23 nhà đầu tư cùng gửi văn bản đến Thủ tướng và Phó thủ tướng Trần Hồng Hà kiến nghị về những vướng mắc trong đàm phán giá mua bán điện và áp dụng mức giá tạm trong quá trình đàm phán.

Tới tháng 5, sau khi họp với các bộ và 23 nhà đầu tư liên quan đến đàm phán giá bán điện đối với các dự án điện gió, điện mặt trời (ĐMT) đã hoàn thành đầu tư xây dựng xong chưa được vận hành, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công thương khẩn trương thực hiện: Đối với các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định, Bộ Công thương khẩn trương có văn bản trước ngày 20/5 chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đàm phán với các chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới. Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá thì sẽ được thanh toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện.

Tuy nhiên, tới 23/5, nhóm 23 nhà đầu tư tiếp tục kiến nghị tới Bộ Công thương về việc hướng dẫn, chỉ đạo EVN đàm phán với các chủ đầu tư với mức giá tạm thời và cho vận hành phát điện lên lưới, thực hiện thanh quyết toán khi có giá chính thức trong hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện.

"Đến nay, EVN chưa nhận được hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công thương theo nội dung Thông báo 182. Do vậy, trong quá trình đàm phán sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện (“PPA”) cho các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp trong những ngày vừa qua tiếp tục gặp vướng mắc", nhóm các nhà đầu tư nêu trong văn bản.

Dẫn chứng cụ thể, trong dự thảo hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện (“Hợp đồng sửa đổi, bổ sung”) hiện nay chưa có quy định nào thể hiện rõ nội dung: “Sau khi đàm phán xong, thống nhất giá thì sẽ được thanh toán theo giá chính thức kể từ ngày phát lên lưới điện” như chỉ đạo của Phó thủ tướng tại Thông báo 182.

Điều này dẫn tới việc các chủ đầu tư chưa thể ký hợp đồng sửa đổi, bổ sung khi chưa làm rõ được việc thanh quyết toán sau khi có giá mua điện chính thức sẽ được thực hiện như thế nào, văn bản kiến nghị ngày 23/5 thể hiện.

Để tránh lãng phí nguồn lực xã hội do việc đàm phán tiếp tục kéo dài, sớm sử dụng nguồn năng lượng tái tạo từ các dự án điện gió, điện mặt trời đã hoàn thành xây dựng, đủ điều kiện phát điện, góp một phần giải quyết vấn đề thiếu điện đang rất cấp bách hiện nay, các nhà đầu tư đề nghị Bộ Công thương một số nội dung.

Điển hình, Bộ Công thương có văn bản chỉ đạo EVN đàm phán với các chủ đầu tư về mức giá tạm thời và cho phép EVN huy động lên lưới các dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng, hoàn tất hồ sơ pháp lý theo quy định.

Đồng thời, Bộ hướng dẫn, chỉ đạo EVN quy định rõ các nội dung trong hợp đồng sửa đổi, bổ sung, cụ thể như sau: Giá mua điện tạm thời: bằng 50% giá trần của khung giá phát điện theo Quyết định 21 (hồi tháng 1/2023 của Bộ Công thương) ban hành khung giá điện nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp; áp dụng cho đến khi có Giá mua điện chính thức.

Về giá mua điện chính thức: Bên mua điện và bên bán điện đàm phán và thống nhất giá mua điện chính thức. Sau khi thống nhất giá chính thức, sẽ được thanh quyết toán theo giá chính thức kể từ ngày phát điện lên lưới.

Bên cạnh đó, nhóm nhà đầu tư cũng kiến nghị Bộ Công thương sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2022 và Quyết định 21 theo Thông báo 182 của Văn phòng Chính phủ và ban hành các văn bản hướng dẫn theo quy định để các dự án điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp sớm có giá mua bán điện chính thức.