Analytic
Hotline: 08887 08817

MSB chuyển nhượng công ty con AMC và chốt bán 100% vốn FCCOM

Ngày 28/12, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố thông tin về việc hoàn tất việc bán công ty con AMC, đồng thời Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc bán 100% vốn công ty tài chính FCCOM cho đối tác nước ngoài.