Analytic
Hotline: 08887 08817

AMI AC Renewables theo đuổi dự án điện gió 5 tỷ USD ngoài khơi Bình Thuận

Bên cạnh việc đầu tư dồn dập vào chuỗi các dự án điện gió, điện mặt trời tại các tỉnh như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Ninh Thuận và Quảng Bình, AMI AC Renewables hiện đang quyết tâm xúc tiến thủ tục quy hoạch điện gió ngoài khơi Bình Thuận.