Analytic
Hotline: 08887 08817

VIB hợp tác American Express tạo bước nhảy vọt trong cá nhân hóa trải nghiệm người dùng

Hợp tác cùng American Express ra mắt Super Card - dòng thẻ đầu tiên trao cho người dùng toàn quyền làm chủ, tự chọn tính năng thẻ, Ngân hàng Quốc Tế (VIB) tiếp tục mang đến bước nhảy vọt trong chiến lược cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, khẳng định vị thế dẫn đầu xu thế thẻ.