Analytic
Hotline: 08887 08817

Tập đoàn BRG tham vọng xây tổ hợp 12.000 tỷ ở Vũng Tàu

Dự án dự kiến khởi động bằng việc xây dựng tổ hợp khách sạn Hilton.

Bà Rịa Vũng Tàu công bố 35 dự án xã hội hóa kêu gọi đầu tư đến 2020

Trong danh mục này, lĩnh vực giáo dục và đào tạo có 17 dự án, lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao có 11 dự án, lĩnh vực y tế có 6 dự án và lĩnh vực môi trường có 01 dự án.