Analytic
Hotline: 08887 08817

5 từ khóa định hình phong cách lãnh đạo của F2 PNJ Trần Phương Ngọc Thảo

Giữ sự thấu cảm, nguyên bản và khiêm nhường để cởi mở lắng nghe, học hỏi và chuyển hoá cũng như quyết tâm hướng đến mục tiêu và giữ vững các giá trị cốt lõi là điều giúp bà Trần Phương Ngọc Thảo, Thành viên HĐQT PNJ không ngừng phát triển bản thân và đội ngũ trong tổ chức.