Analytic
Hotline: 08887 08817

Novaworld Phan Thiet chú trọng tiện ích chăm sóc sức khỏe

Novaworld Phan Thiet đang phát triển hàng loạt dịch vụ và cơ sở khám chữa bệnh với mục tiêu trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe, làm đẹp, nghỉ dưỡng đẳng cấp trong nước và khu vực.