Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ hội mới cho dệt may giữa dịch Covid-19

Khẩu trang vải kháng khuẩn và kháng giọt bắn được đánh giá là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may khi nhu cầu gia tăng cả trong nước lẫn thế giới.

Bộ Công Thương mở rộng điều tra chuỗi kinh doanh của Khaisilk

Công ty TNHH Thương mại Khải Đức, công ty có liên quan đến việc kinh doanh lụa có hai nhãn mác “Made in China” và “Made in Vietnam” của Khaisilk và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp này là đối tượng được kiểm tra tiếp theo.