Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup sẽ khó gọi vốn nếu thiếu yếu tố 'xanh'

Nhiều quỹ tư nhân hiện diện tại Việt Nam đang có yêu cầu cao về chuẩn ESG, đồng nghĩa startup nào làm tốt và có cam kết xanh hóa sẽ được rót thêm vốn đầu tư, ngược lại sẽ bị rút dần vốn ra khỏi công ty.

Khơi dậy khát vọng phát triển xanh

Các startup tại Việt Nam đang ngày một tham gia nhiều hơn vào các giai đoạn phát triển, giải quyết các bài toán cụ thể trong nhiều lĩnh vực liên quan tới phát triển xanh như: bảo vệ môi trường, năng lượng sạch, giảm rác thải...