Analytic
Hotline: 08887 08817

Bamboo Airways lỗ lớn trước khi đổi chủ

Đóng góp lớn nhất vào khoản lỗ kỷ lục của Bamboo Airways không đến từ hoạt động kinh doanh hàng không mà đến từ các khoản dự phòng phải thu khó đòi hơn 13.200 tỷ đồng được ghi nhận sau khi hãng bay có nhà đầu tư mới.

Bamboo Airways đã hoán đổi nợ, tăng vốn lên 26.220 tỷ đồng

Với số vốn điều lệ mới, Bamboo Airways trở thành hãng hàng không có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Bamboo Airways thay Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Hải sẽ giữ chức vị trí Tổng giám đốc Bamboo Airways từ ngày 24/5. Đây là một phần trong tiến trình tái cấu trúc Bamboo Airways sau khi tách hoàn toàn khỏi FLC và quyết định tăng vốn điều lệ.

Bamboo Airways 'chiêu mộ' nhiều lãnh đạo nước ngoài

Hai lãnh đạo tham gia vào Hội đồng quản trị của Bamboo Airways thời gian tới là cựu Chủ tịch và cựu Giám đốc của Japan Airlines. Việc bổ sung nhân sự này diễn ra sau khi Bamboo Airways tách hoàn toàn khỏi Tập đoàn FLC và có quyết định tăng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng.

Bamboo Airways tăng vốn lên 30.000 tỷ đồng

Sau khi mua lại toàn bộ cổ phần Bamboo Airways từ Tập đoàn FLC, các cổ đông mới đã đưa Bamboo Airways tách hoàn toàn khỏi FLC, đồng thời rót thêm vốn phát triển hãng bay này.

Ông Trịnh Văn Quyết đã bán cổ phiếu Bamboo Airways

Một hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có hiệu lực từ 10/3/2023 được xác lập bởi ông Trịnh Văn Quyết và ông Lê Thái Sâm, thành viên HĐQT của FLC.

NCB muốn bán 203 triệu cổ phiếu Bamboo Airways

Số cổ phiếu NCB sở hữu có nguồn gốc là tài sản đảm bảo cho các khoản vay của FLC Group và các bên liên quan tại ngân hàng này.

Cổ đông Bamboo Airways không đồng ý hoán đổi nợ thành cổ phần

Tại ĐHCĐ của Bamboo Airways hôm nay, 56,42% cổ đông có quyền biểu quyết không tán thành phương án phát hành cổ phần để hoán đổi nợ.

Bamboo Airways sẽ hoán đổi gần 8.000 tỷ đồng nợ thành cổ phần

Bamboo Airways dự định phát hành 772 triệu cổ phần để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa công ty hàng không này với chủ nợ. Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023.

Bamboo Airways sắp huy động gần 10.0000 tỷ đồng

Trước đó, đại diện Bamboo Airways xác nhận hãng đã tìm được nhà đầu tư mới để thay thế cho các cổ đông cũ để tái cấu trúc nợ và bổ sung vốn hoạt động.