Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam vẫn là nước 'bán minh bạch' thông tin về bất động sản

Mặc dù liên tục thăng hạng trên bảng xếp hạng Chỉ số minh bạch bất động sản toàn cầu của JLL, song Việt Nam mới chỉ đang chuyển mình từ đất nước kém minh bạch sang bán minh bạch các thông tin trên thị trường.