Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ Tài chính nói gì về chỉ số công khai ngân sách Việt Nam thấp?

Theo đại diện Vụ Ngân sách, Bộ Tài chính, Việt Nam có những đặc thù riêng như hệ thống ngân sách lồng ghép, một hệ thống mà rất ít các nước trên thế giới có. Do đó, việc tính toán các chỉ số công khai ngân sách cần tính đến tính đặc thù của từng quốc gia.

Vì sao nhiều tỉnh, thành không công khai các thông tin về ngân sách?

Nhiều tỉnh, thành không công khai bất kỳ một loại tài liệu nào về ngân sách hoặc công khai nhưng không đầy đủ, tuy nhiên hiện luật vẫn chưa có chế tài xử lý.

Chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam dưới mức trung bình toàn cầu

Việt Nam xếp hạng dưới mức trung bình toàn cầu về công khai ngân sách và sự tham gia của công chúng vào các quá trình liên quan đến ngân sách trong năm 2017.