Analytic
Hotline: 08887 08817

Biến động vốn tại chuỗi Pizza 4P

Với việc quỹ MEF III thoái vốn, Pizza 4P’s ngay lập tức đã có nhà đầu tư mới là quỹ Cool Japan. Khoản đầu tư được quỹ Cool Japan rót vào Pizza 4P’s lên tới 10 triệu USD.

Chuỗi Pizza 4P's kinh doanh khởi sắc sau khi về tay chủ mới

Chuỗi Pizza 4P's ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 66,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, tăng 56,4% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vốn chủ sở hữu của Công ty Pizza 4P' đạt 218,2 tỷ đồng, tăng 43% so với hồi đầu năm.

Chuỗi Pizza 4P's có lãi trở lại sau khi Mekong Capital thoái vốn

Đây được xem là một tín hiệu khả quan với Pizza 4P's, khi trong 2 năm 2020 và 2021, doanh nghiệp này liên tục báo lỗ do những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.