Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup y tế Doctor Anywhere huy động thành công 65,7 triệu USD

Tính từ đầu năm 2020, Doctor Anywhere đạt mức tăng trưởng 500% trong hoạt động kinh doanh, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 như một đòn bẩy giúp người dùng nhận thức rõ hơn về vấn đề sức khỏe.

CEO Doctor Anywhere hiến kế giúp ngành y tế đương đầu đại dịch

Dịch bệnh COVID-19 sẽ còn những diễn biến phức tạp và yếu tố công nghệ chính là một trong những chìa khóa giúp ngành y tế vượt qua giai đoạn khó khăn này, theo ông Lê Ngọc Hải - CEO Doctor Anywhere Việt Nam.