Analytic
Hotline: 08887 08817

Lộ trình thuế nào tối ưu cho doanh nghiệp khởi nghiệp?

Phó tổng giám đốc dịch vụ tư vấn thuế tại Deloitte nhấn mạnh doanh nghiệp cần tư duy tuân thủ thuế thay vì tìm cách tạo quan hệ với cán bộ thuế.

Châu Á Thái Bình Dương có thể mất tới 4,5 nghìn tỷ USD vì bất bình đẳng giới

Theo McKinsey Global Institute, dù được xem là khu vực phát triển năng động nhất trên thế giới, châu Á Thái Bình Dương vẫn chưa thể tận dụng hết được tiềm năng kinh tế bởi một trong nhiều vấn đề là bình đẳng giới.

Nữ tướng Deloitte Hà Thu Thanh: 'Phải lãnh đạo được bản thân mình trước khi lãnh đạo bất cứ ai'

Trong công việc hay lãnh đạo kinh doanh, nam nữ bằng nhau và không hề có sự phân biệt.

'Việt Nam thuộc nhóm quốc gia ứng dụng robot nhanh nhất khu vực'

Chúng ta nói nhiều đến công nghệ 4.0, nhưng nó sẽ tác động thế nào đến sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng thì phần lớn doanh nghiệp còn rất mù mờ, CEO Muralidhar, MSK – Trưởng nhóm tư vấn ngành sản xuất – Deloitte Đông Nam Á cho biết.