Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam khôn ngoan khi không "bỏ hết trứng vào một rổ TPP"

Theo báo cáo của Chính phủ, Việt Nam đã ký kết, thực thi, và đang đàm phán tổng cộng tới 16 hiệp định thương mại tự do (FTA).

Cục Hải quan TP. HCM phản hồi vướng mắc của doanh nghiệp châu Âu

Tại cuộc đối thoại với các doanh nghiệp châu Âu diễn ra ngày 30/8 tại TP.HCM, Cục Hải quan TP. HCM đã phản hồi nhiều ý kiến của doanh nghiệp xoay quanh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tục hải quan tại các cửa khẩu.