Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu doanh nghiệp sẽ giảm mạnh

Theo quy định mới, nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp cần đảm bảo danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch phải đạt giá trị bình quân tối thiểu 2 tỷ đồng trong thời gian tối thiểu 6 tháng liền kề, không bao gồm giá trị vay ký quỹ và giá trị chứng khoán thực hiện giao dịch mua bán lại.

FiinRatings và ADB hỗ trợ phí dịch vụ xếp hạng tín nhiệm cho doanh nghiệp Việt Nam

Chương trình áp dụng với các tổ chức phát hành ký thỏa thuận về dịch vụ xếp hạng tín nhiệm tổ chức phát hành lần đầu với FiinRatings, với mức phí tối đa 20.000 USD cho năm đầu tiên.

Chặn nguy cơ đổ vỡ dây chuyền trái phiếu doanh nghiệp thế nào?

Những sự vụ gần đây trên thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp đang cho thấy nhiều rủi ro và có nguy cơ gây ra các hiệu ứng dây chuyền. Tuy nhiên, đảm bảo một số nguyên tắc cơ bản sẽ giúp loại bỏ rủi ro này.

An Gia được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm ở mức điểm đầu tư

Với chiến lược tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, An Gia (AGG) đã hoạch định đầy đủ các yêu cầu về nguồn vốn trung, dài hạn để thực hiện M&A cũng như phát triển sản phẩm, sử dụng đòn bẩy tài chính mức độ phù hợp.

S&P Global Ratings hỗ trợ kỹ thuật cho FiinRatings

Công ty Cổ phần FiinGroup hôm nay công bố việc ký kết thỏa thuận với S&P Global Ratings để tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật cho dịch vụ xếp hạng tín nhiệm FiinRatings trong năm 2021.

FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm VietCredit

Điểm xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức ‘BBB-’ của VietCredit phản ánh vị thế đang tăng trưởng nhanh trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng của công ty.