Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp chế xuất đối mặt nguy cơ về thuế

Trong khi vẫn gặp khó với cơ chế hoàn thuế, các doanh nghiệp chế xuất có thể tiếp tục chịu thêm áp lực gia tăng chi phí theo dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi.

TS. Ngô Trí Long: "Lý do Bộ Tài chính tăng thuế GTGT chưa thuyết phục"

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, lý do cần phải tăng thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính đưa ra chưa hợp lý và chưa thuyết phục.

Lo Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi làm mất sức cạnh tranh

Nhiều doanh nghiệp lo ngại một số điều chỉnh trong dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi sẽ làm giảm sức cạnh tranh trong khu vực chế xuất và xuất khẩu dịch vụ.