Analytic
Hotline: 08887 08817

TS. Ngô Trí Long: "Lý do Bộ Tài chính tăng thuế GTGT chưa thuyết phục"

Theo PGS.TS Ngô Trí Long, lý do cần phải tăng thuế giá trị gia tăng của Bộ Tài chính đưa ra chưa hợp lý và chưa thuyết phục.