Analytic
Hotline: 08887 08817

Covid-19: Thời của các giám đốc an toàn thông tin

Hội đồng quản trị và các giám đốc điều hành đã không còn băn khoăn về lợi ích đầu tư cho các chuyên gia về giải pháp và kiến trúc an ninh mạng. Đã đến thời điểm các giám đốc an toàn thông tin có tầm ảnh hưởng và tư duy sáng tạo bước lên phía trước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân biệt công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Chuyển đổi số là bao gồm công nghệ thông tin, số hóa toàn diện, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số.