Analytic
Hotline: 08887 08817

Thời điểm doanh nghiệp phải đổi chiến lược marketing

Sự bùng nổ của công nghệ đang tạo ra những xu hướng mới trong hành vi người tiêu dùng, buộc các nhãn hàng phải nhanh chóng thay đổi chiến lược marketing.

Nâng cao năng lực quản trị cho 10.000 lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ

Bên cạnh mục tiêu cùng một vạn lãnh đạo doanh doanh nghiệp ủng hộ chiến dịch toàn dân chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế, chuỗi sự kiện đào tạo #Corobinar nhằm giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ nâng cấp kiến thức quản trị để vượt qua khủng hoảng và sẵn sàng cho giai đoạn hồi phục, vươn mình hậu đại dịch.