Analytic
Hotline: 08887 08817

Bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu từ 1/9/2017

Ngày 29/8/2017, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định về việc bà Hồ Thị Kim Thoa nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ 1/9/2017.