Analytic
Hotline: 08887 08817

Sửa Nghị định 20, doanh nghiệp được hồi tố gần 5.000 tỷ đồng

Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 8, Nghị định 20 về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết vừa được thông qua đã cho phép hồi tố khoản tiền thuế doanh nghiệp đã nộp trong hai năm 2017, 2018.

Hồi tố Nghị định 20, doanh nghiệp được hoàn trả 5.000 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính xử lý hồi tố khoản tiền thuế đã thu theo khoản 3 điều 8 Nghị định số 20 của doanh nghiệp năm 2017 - 2018.

Sửa quy định giao dịch liên kết: Doanh nghiệp đòi hồi tố

Theo nhiều chuyên gia, Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20 nên được sửa đổi theo hướng cho phép hồi tố đối với các doanh nghiệp đã thực hiện để đảm bảo công bằng và bình đẳng giữa các doanh nghiệp.