Analytic
Hotline: 08887 08817

VIOD ra mắt chương trình Thành viên cá nhân

Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) vừa chính thức ra mắt chương trình Thành viên cá nhân (IMP).

Nhiều doanh nghiệp vẫn mơ hồ về thành viên độc lập HĐQT

Sự có mặt của các thành viên độc lập hội đồng quản trị có năng lực sẽ đóng góp những tiếng nói trung lập, khách quan và chất lượng để từ đó tạo nên tính minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững hơn.

Phát triển mạng lưới thành viên hội đồng quản trị xuyên quốc gia

Việc thực hiện sáng kiến xây dựng mạng lưới Viện Thành viên hội đồng quản trị trong khu vực ASEAN là bước đi tiên phong của Viện Thành viên HĐQT Việt Nam (VIOD) nhằm thúc đẩy việc thực thi các chuẩn mực và thông lệ quản trị công ty tốt tại các nước trong khu vực, mở rộng cơ hội hành nghề thành viên HĐQT xuyên quốc gia.

VIOD thúc đẩy thực hành ESG trong hội đồng quản trị

Chương trình Chứng nhận thành viên HĐQT trị tích hợp yếu tố quản trị môi trường và xã hội (ESG) là chương trình tích hợp ESG đầu tiên trong chuỗi các chương trình quản trị tiên tiến của Viện HĐQT Thành viên hội đồng quản trị (VIOD) trong năm 2023.

Hội đồng quản trị cần giám sát chất lượng báo cáo tài chính

Ban giám đốc công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính trong khi HĐQT có trách nhiệm giám sát và đảm tính trung thực và hợp lý của các dữ liệu và thông tin được thể hiện trong báo cáo tài chính trước khi được công bố ra thị trường.

Ông Nguyễn Cao Trí mất tư cách thành viên HĐQT Saigonbank

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố thông tin bất thường về việc thay đổi nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

Mơ hồ vai trò của ban kiểm soát trong doanh nghiệp

Ông Hoàng Đức Hùng, Phó tổng giám đốc PwC Việt Nam cho rằng, ban kiểm soát không chỉ mang tính giám sát mà thậm chí còn đi vào kiểm tra chi tiết, làm công việc thực thi, thẩm định nhưng cơ chế hiện nay tại nhiều doanh nghiệp làm cho ban kiểm soát hoạt động thiếu hiệu quả.

Lá chắn giúp doanh nghiệp vững vàng qua đại dịch

Một chiến lược quản trị công ty bền vững hướng tới mục tiêu cân bằng lợi nhuận với bảo vệ và duy trì giá trị của môi trường tự nhiên, xã hội sẽ tạo thêm nguồn động lực để doanh nghiệp "vững tay chèo" qua thách thức kép đại dịch và biến đổi khí hậu.

Bài học quản trị doanh nghiệp từ sự sụp đổ của Thai Airways

Sự thua lỗ và quản lý kém trong nhiều năm đã khiến sức mạnh nội tại của Thai Airways sụt giảm trong khi nhu cầu cải cách không được đáp ứng, buộc hãng hàng không này phải đầu hàng trước khủng hoảng Covid-19.

Bàn về hội đồng quản trị tương lai

Ngày 7/12/2022, Hội Thành viên độc lập HĐQT doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA) sẽ tổ chức hội nghị cấp cao các thành viên HĐQT Việt Nam.