Analytic
Hotline: 08887 08817

Thương lái đau đầu do tàu nhiều hàng ít

Các công ty vận tải hàng hóa bằng đường biển đang phải đối phó với một năm đầy thách thức - diện tích của số tàu lớn của họ nhiều hơn khối lượng hàng hóa cần vận chuyển.