Analytic
Hotline: 08887 08817

Thêm một game NFT do người Việt phát triển

Trò chơi điện tử HeroVerse chính thức được ra mắt với mô hình chơi khác hoàn toàn so với nhiều trò chơi NFT trên thị trường hiện nay.

Startup game blockchain huy động 1,7 triệu USD

Sau khi gây quỹ thành công, Heroverse được kỳ vọng nối tiếp những bước tiến của Axie Infinity trên thị trường NFT Game.