Analytic
Hotline: 08887 08817

Ứng dụng Bewell kết nối bác sỹ tư vấn sức khoẻ miễn phí

Ứng dụng y tế Bewell đã kết hợp với các bác sĩ chuyên môn triển khai chương trình trò chuyện, gọi video miễn phí khám và tư vấn sức khỏe từ xa, giúp người dùng chủ động chăm sóc mọi lúc, mọi nơi.