Analytic
Hotline: 08887 08817

Phát Đạt đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 38%/năm trong 5 năm tới

Điếm nhấn trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019 – 2023 của Phát Đạt là tốc độ tăng trưởng lợi nhuận kép bình quân hàng năm (CAGR) đạt 38%/năm.