Analytic
Hotline: 08887 08817

KITA Land cất nóc 69 căn nhà phố Golden Hills Đà Nẵng

Tính tới 25/5/2020 đã có 64 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của khu đô thị Golden Hillds đã hoàn tất thủ tục bàn giao cho khách hàng.