Analytic
Hotline: 08887 08817

KSFinance khai trương văn phòng giao dịch thứ 3 tại TP.HCM

Định hướng trở thành một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất Việt Nam, KSFinance chính thức khai trương văn phòng giao dịch thứ 3 tại TP.HCM, từng bước mở rộng mạng lưới hệ thống giao dịch tại trung tâm kinh tế tài chính lớn nhất cả nước, thị trường có nhu cầu đầu tư và tiềm năng phát triển rất cao.