Analytic
Hotline: 08887 08817

Ba xu thế không thể đảo ngược trong phát triển kinh tế 2020

Ba xu thế mà dù bất định hay rủi ro vẫn không đảo ngược được cho bài toán phát triển kinh tế 2020, đó là công nghệ số, thách thức thay đổi từ tiêu dùng và thách thức từ thay đổi lối sống.

Chưa chốt thẩm quyền quyết định danh mục dự án đầu tư công

Tỷ lệ biểu quyết chọn phương án Quốc hội hay Chính phủ quyết định danh mục dự án đầu tư công đều không 'quá bán'.

Luật sư Trương Thanh Đức kiến nghị bỏ Luật Đầu tư, viết lại Luật Doanh nghiệp

Luật sư Trương Thanh Đức kiến nghị bỏ Luật Đầu tư, chuyển danh mục ngành, nghề cấm và đầu tư kinh doanh có điều kiện quay lại Luật Doanh nghiệp.

Đầu tư công cần có trật tự ưu tiên, không nên kiểu 'mỗi tỉnh có một dự án'

Nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, nợ công, bội chi lớn buộc Chính phủ phải chọn tập trung đầu tư các dự án trọng điểm, không thể đầu tư dàn trải.

Đề xuất sửa đổi 11 nhóm vướng mắc của Luật Đầu tư công

Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội phối hợp tổ chức phiên họp giải trình với chủ đề “Tình hình triển khai thực hiện Luật Đầu tư công và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020”.

Vướng luật, công trình thiếu vốn, tiền nằm trong kho

Trong báo cáo gửi Quốc hội, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho rằng có những quy định “quả trứng con gà” trong Luật Đầu tư công, trong khi nhiều bộ, ngành, địa phương đang than phiền về những bất cập trong quá trình thực thi Luật này.