Analytic
Hotline: 08887 08817

SHB và Manchester City trang bị kỹ năng chủ động thích ứng cho Nhà lãnh đạo trẻ SOS

Đây là lần đầu tiên khóa đào tạo được tổ chức trên nền tảng kỹ thuật số từ xa. Chương trình có sự tham gia của 40 Nhà lãnh đạo trẻ tài năng đại diện cho 5 Làng trẻ SOS Việt Nam.