Analytic
Hotline: 08887 08817

Chinh phục giới siêu giàu

Giới siêu giàu chủ yếu tập hợp những người khác biệt, ưa thích “bơi ngược dòng” và không ngại đi ngược lại với ý kiến đám đông để đạt được thành công.

Cách hoá giải thách thức bán bất động sản của lãnh đạo MGi

Công nghệ hỗ trợ người làm nghề môi giới bất động sản mở rộng mạng lưới quan hệ với khách hàng tiềm năng, cộng sự và nguồn hàng.