Analytic
Hotline: 08887 08817

Nam A Bank hợp tác cùng MISA nâng cao trải nghiệm “số hóa” cho khách hàng

Nam A Bank vừa chính thức hợp tác cùng MISA để cung cấp những trải nghiệm mới cho khách hàng thông qua dịch vụ ngân hàng số.

MISA nhận đầu tư 30 triệu USD từ TA Associates

Với khoản đầu tư 30 triệu USD, quỹ đầu tư của Mỹ nắm giữ 30% cổ phần của MISA, một trong những doanh nghiệp cung cấp giải pháp phần mềm dẫn đầu tại Việt Nam