Analytic
Hotline: 08887 08817

Chuỗi khí điện Lô B – Ô Môn tắc ở đường ống

Một trong những vấn đề khiến chuỗi khí điện lô B – Ô Môn chậm triển khai là công tác phê duyệt điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án đường ống (thành phần).