Analytic
Hotline: 08887 08817

Ứng dụng quản lý khách hàng và nguồn hàng: Át chủ bài cho môi giới bất động sản

Ứng dụng CRM được Tập đoàn Meey Land thiết kế chuyên biệt cho nhà môi giới bất động sản, với mục tiêu tăng hiệu quả và rút ngắn thời gian giao dịch, từ đó thúc đẩy thanh khoản.