Analytic
Hotline: 08887 08817

Tăng hiệu quả marketing nhờ cá nhân hoá trải nghiệm khách hàng

Việc ứng dụng các thông báo đẩy (push notification) và tin nhắn trong ứng dụng (in-app message) được nhiều thương hiệu triển khai để tiếp cận và thúc đẩy hành vi người dùng một cách hiệu quả và tối ưu.

Vừa gọi vốn thành công 77 triệu USD, MoEngage tính toán gì ở Việt Nam?

MoEngage kỳ vọng gia tăng gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba quy mô trong 18 tháng, đồng thời gia tăng số lượng khách hàng ở Việt Nam lên con số hơn 100 trong 2 năm tới.