Analytic
Hotline: 08887 08817

Mô hình nhượng quyền độc đáo của spa Mudra House

Nhằm gia tăng vốn và hạn chế rủi ro của mô hình nhượng quyền ở mức tối đa, Mudra được phát triển theo hình thức nhượng quyền "con lai" giữa Highlands Coffee và King BBQ.

Spa chăm sóc sức khỏe độc đáo của Mudra House

Chuỗi spa dưỡng sinh Mudra House đặt mục tiêu thống lĩnh thị trường Hà Nội và TP.HCM, đạt 30 cửa hàng trong 1 năm tới.