Analytic
Hotline: 08887 08817

Mạng xã hội sức khỏe Việt Nam gọi vốn 400.000 USD

Dr. Thin là mạng xã hội giúp người dùng giảm cân và giảm tiểu đường hiệu quả. Ứng dụng này sẽ hướng dẫn ăn đúng để giảm được cân theo tín hiệu đèn giao thông: Đèn đỏ không ăn, đèn vàng ăn ít, đèn xanh được ăn nhiều.