Analytic
Hotline: 08887 08817

Vì sao nhiều tỉnh, thành không công khai các thông tin về ngân sách?

Nhiều tỉnh, thành không công khai bất kỳ một loại tài liệu nào về ngân sách hoặc công khai nhưng không đầy đủ, tuy nhiên hiện luật vẫn chưa có chế tài xử lý.