Analytic
Hotline: 08887 08817

APEC: Tuần lễ quan trọng đối với kinh tế và chính trị châu Á

Hợp tác thương mại, Bắc Triều Tiên và khủng bố sẽ là những vấn đề nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc họp cấp cao tại Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Việt Nam.

Các bộ trưởng ASEAN thúc đẩy đàm phán hợp tác thương mại

Các cuộc thảo luận của các bộ trưởng thương mại diễn ra tại Philippines từ 7-11/9 tới dự kiến sẽ tập trung vào Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vì các quốc gia vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Ba hiệp định thương mại bao trùm khu vực châu Á – Thái Bình Dương

Các bộ trưởng thương mại của diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) đã tiến hành thảo luận về các hiệp định thương mại khác nhau tại Hà Nội vào cuối tuần này.