Analytic
Hotline: 08887 08817

Đưa sản phẩm 'made in Quảng Ninh' ra thế giới

Với nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như mẫu mã bao bì cùng sự hỗ trợ rất lớn từ các cấp chính quyền, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đang bước những bước rất chắc chắn trên hành trình đưa sản phẩm vươn ra thế giới.

Bài học về nâng cao giá trị sản phẩm OCOP ở Quảng Ninh

Là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2013, đến nay, Quảng Ninh đã đạt được những kết quả bước đầu, nâng cao giá trị sản phẩm của địa phương cũng như thu nhập của người dân, góp phần thay đổi bộ mặt khu vực nông thôn và là hình mẫu cho các địa phương khác học hỏi.