Analytic
Hotline: 08887 08817

'Nên có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trước nguy cơ phá sản hàng loạt'

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu dịch Corona kéo dài và phức tạp, nguy cơ doanh nghiệp phá sản hàng loạt. Do đó, Nhà nước nên có chính sách thiết thực để hỗ trợ doanh nghiệp.

Corona kéo theo ‘cơn sốt’ cổ phiếu doanh nghiệp dược phẩm

Dòng vốn đang đổ vào những công ty dược phẩm dù tiềm năng ra đời vắc xin phòng chống Corona vẫn còn khá xa vời.