Analytic
Hotline: 08887 08817

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số

Bộ Thông tin và truyền thông vừa khởi động chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số (SMEdx 2021) với sự cam kết tham gia của 15 doanh nghiệp nền tảng số xuất sắc.

Chuyển đổi số cần thiết thực như ngành gỗ

Thực tế hiện nay, bên cạnh những doanh nghiệp chuyển đổi số thành công, thì cũng không ít đơn vị gặp thất bại. Một số làm chuyển đổi số theo phong trào, hoặc chưa hiểu hết về chuyển đổi số dẫn đến việc áp dụng, ứng dụng chưa mang lại hiệu quả.