Analytic
Hotline: 08887 08817

Thách thức mới của ngành khách sạn sau đại dịch

Ngay cả khi dịch bệnh đã đi qua, thách thức cho ngành khách sạn, nghỉ dưỡng vẫn chưa kết thúc do yêu cầu về trải nghiệm khách hàng đang có sự thay đổi rất lớn.

Tìm hiểu về chuỗi khách sạn 'miễn nhiễm' trước đại dịch Covid đầu tiên ở Việt Nam

Ra mắt từ tháng 12/2020, SOJO Hotels – chuỗi khách sạn thuận ích không điểm chạm đầu tiên tại Việt Nam đã mang đến những trải nghiệm lưu trú hoàn toàn khác biệt.

Ra mắt thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á tại Hà Nội

Ngày 7/12, thành viên thứ tư của thương hiệu khách sạn thuận ích SOJO Hotels ra mắt tại Hà Nội và cũng là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện công bố chính thức thương hiệu SOJO Hotels sắp diễn ra.

SOJO Hotels nhận giải thương hiệu khách sạn phong cách nhất châu Á

SOJO Hotels – Chuỗi khách sạn thuận ích của Việt Nam đã mang đến một phong cách hoàn toàn mới góp phần định hình tương lai ngành khách sạn nước nhà, đặc biệt sau ảnh hưởng của đại dịch.